Julen 2019 nærmere sig og et nyt kalenderår står for døren.

Hos Combi Byg kan vi se tilbage på et godt og travlt år med mange spændende opgaver, hvor hver dag har budt på både store og små udfordringer.

For at kunne følge med efterspørgslen, har vi i 2019, sagt velkommen til en del ny kollegaer, som vi glæder os til at arbejde sammen med.

Hverdagen klares ikke alene, og uden alle jer kunder, alle firmaets ansatte, leverandører, og øvrige samarbejdspartnere, var vi aldrig nået dertil, hvor vi er i dag.

“Derfor vil vi gerne benytte lejligheden til at ønske jer og jeres familie en rigtig glædelig jul samt et godt
og lykkebringende nytår”