Projekter

Hos Combi Byg har vi en bred vifte af referencer. Nedenfor kan du vælge den kategori, der er mest relevant for dig, eller ”Alle projekter”, hvis du vil have det fulde overblik.

CPH Business House

Bygherre
CPH Business Park A/S
Arkitekt
RUNT ApS
Entrepriseform
Storentreprise
Entreprisesum
5,2 mil
Mere om projektet
Byggestyre
RUNT ApS
Udført
2017-2018
Sagsbeskrivelse
Arbejdet bestod af ombygningen af to kantiner med en kapacitet på i alt 508 spisepladser fordelt på 368 spisende. Ny-indretning af indgangspartier, centergang, mødelokaler elevatorforrum, trappeskakte samt 2. sal og gang. Tømrerarbejdet blev udført i egenproduktion og udgjorde ca. 3/4 dele af entreprisen.

Novo Nordisk, Måløv

Bygherre
Novo Nordisk A/S
Arkitekt
Rambøll
Entrepriseform
Hovedentreprise
Entreprisesum
25,0 mil
Mere om projektet
Byggestyre
Rambøll
Udført
2016-2017
Sagsbeskrivelse
På OLP byggeriet for Novo Nordisk i Måløv har vi stået for lukningsentreprisen, primært bestående af hele klimaskærmen, herunder skalmuring, renrum, døre, vinduer og facadepartier (med og uden automatik), levering og montering af Parocelementer, tagdækning m.v.. Inde i bygningen har vi desuden stået for opførelsen af mere end 2000 m2 porebeton vægge i tæt samarbejde med de fremskredne installationsfag.

Axelborg

Bygherre
DLG a.m.b.a. Axelborg
Arkitekt
VETZ Byggerådgivning
Entrepriseform
Hoved/totalentreprise
Entreprisesum
5,04 mil
Mere om projektet
Byggestyre
Combi Byg A/S
Udført
2015
Sagsbeskrivelse
Vi har udført en indretning efter bygherrens ønske, og herfra projekteret ventilation, El, vægge lofter og gulve i samarbejde med arkitektfirmaet VEZT Byggerådgivning. Der er i renoveringen taget skyldigt hensyn til de ”gamle” indretninger, alle paneler på vægge er blevet genskabt ligesom, det er de eksisterende døre vi har ombygget, så det samlede udtryk fremstår som resten af bygningen.

Rambøll

Bygherre
Rambøll Danmark A/S
Entrepriseform
Hovedentreprise
Entreprisesum
2,2 mil
Mere om projektet
Byggestyre
Rambøll Danmark A/S
Udført
2012
Sagsbeskrivelse
Ombygning af kontorlokaler.

Hotel Hilton

Bygherre
Hotel Hilton
Entrepriseform
Fagentreprise
Entreprisesum
2,0 mill
Mere om projektet
Udført
2012
Sagsbeskrivelse
Renovering af 120 badeværelser samt toiletter i lobbyen. Alt murer, tømrer/snedker & VVS arbejde er udført i egenproduktion.

Fairway House, Reception og foyer

Bygherre
K/S Niram Core Plus 2 c/o DEAS A/S
Arkitekt
RUNT ApS
Entrepriseform
Hovedentreprise
Entreprisesum
165.000
Mere om projektet
Byggestyre
RUNT ApS
Udført
2016
Sagsbeskrivelse
Foyer og reception – opsætning af lamelparketvæg, montering af egetræslysninger, montering af lodretstående gulvbrædder. De- samt genmontering af loft ved gipsvæg. Levering og montering af ny gipsvæg samt fodpaneler.

AB Sankt Annæ Gården

Bygherre
Universal Music, UM.
Arkitekt
RUNT ApS
Entrepriseform
Hovedentreprise
Entreprisesum
6,4 mil
Mere om projektet
Byggestyre
RUNT ApS
Udført
2016-2017
Sagsbeskrivelse
Efter arkitektens ønske skulle indretningen være i ”rå” New Yorker stil og der er blandt andet blevet udført og opført kontorceller i gipsvægge, speciel designet stålrammedøre, glaspartier og radiatorskjulere samt nye køkkener.

Borgervænget 7, Kontormiljø

Bygherre
IMT Region Hovedstaden
Arkitekt
Tegnestuen E
Entrepriseform
Hovedentreprise
Entreprisesum
6,2 mil
Mere om projektet
Driftchef
Steffen Brix
Udført
2015-2016
Sagsbeskrivelse
Ombygning af kontormiljøet: Nedtagning af inventar/døre/gipsvægge/lofter. Opmuring af indervægge/udmuring af dørhuller/flisebelægning samt udstøbning af gulv. Opsætning af gipsvægge/glasvægge/akustiklofter/døre. Udskiftning af rytterlys. Forberedelse af undergulv. Levering/montering af køkken samt nye VVS- og elinstallationer. Diverse malearbejde. Alt tømrer- og murerarbejde blev udført i egenproduktion.

Borgervænget 7, Kantinen

Byggeherre
IMT Region Hovedstaden
Arkitekt
Tegnestuen E
Entrepriseform
Hovedentreprise
Entreprisesum
3,0 mil
Mere om projektet
Byggestyre
Tegnestuen E
Udført
2014
Sagsbeskrivelse
Udvidelsen og ombygning af kantinen.

AAB Afdeling 47

Bygherre
Boligforeningen AAB afd. 47
Arkitekt
Domus Arkitekter
Entrepriseform
Hovedentreprise
Entreprisesum
23,3 mil
Mere om projektet
Byggestyre
Combi Byg A/S
Kontaktperson
Peter Stagaard
Udført
2014-2015
Sagsbeskrivelse
Byggesagen blev udført med en byggeperiode på 9 mdr., og bestod i at bortskaffe eksisterende eternitpladetag, lægter, gangbroer, tagrender og nedløb samt granulat, samt etablering af nyt tag og solfangeranlæg.

Lyshøjgårdsvej 55, Valby

Bygherre
Lejerbo - Valby
Arkitekt
TNT Arkitekter A/S
Entrepriseform
Hovedentreprise
Entreprisesum
9,3 mil
Mere om projektet
Byggestyre
Norconsult A/S
Udført
2017-2018
Sagsbeskrivelse
Renovering af ejendommen, Lyshøjgaardsvej 55 - en seks etagers ejendom bestående af 35 boliger, for boligselskabet Lejerbo. Renoveringen omfattede udskiftning af eksisterende tagbeklædning, udskiftning af alle vinduer, etablering af nyt indgangsparti til erhvervslejemålet, renovering af alle WC/bad, udskiftning af alle VVS installationer samt deludskiftning af El installationer.

Ejendommen Møllehuset, Frederiksberg

Byggeherre
Frederiksberg Boligfond v/Privatbo
Entrepriseform
Hovedentreprise
Entreprisesum
1,7 mil
Mere om projektet
Byggestyre
Lundbak AS
Udført
2016
Sagsbeskrivelse
Udskiftning af 90 stk. vinduer til gadesiden samt malerbehandling af vinduer til gårdsiden. Levering og montering af udluftningsriste i vinduesrammer i kld. Flytning af gitterriste i vinduesrammer i kld. mod gade og gård. Fugning af nye vinduer mod gade.

Lejerbo afd. 266

Bygherre
Lejerbo afd. 266 Ingemannsvej C/O Lejerbo Forvaltningsgruppen, Storkøbenhavn
Ingeniører
Michael Thomsen
Entrepriseform
Hovedentreprise
Entreprisesum
1,8 mil
Mere om projektet
Byggestyre
Esben Kirkegaard Rådgivende Ingeniører
Udført
2015
Sagsbeskrivelse
​Vinduesudskiftning. Udskiftning af vinduer samt indgangspartier inkl. ombygning i indgangsrum i 5 etagers ejendom samt kælder med i alt 60 boliger.

Brandholmsparken

Bygherre
Ejerforeningen
Entrepriseform
Fagentreprise
Entreprisesum
320.000
Mere om projektet
Byggestyre
Rødovre Fjernvarmeværk
Udført
2013
Sagsbeskrivelse
Energioptimering af varmecentraler. Alt murer, tømrer/snedker & VVS arbejde er udført i egenproduktion