Erhverv

Hos Combi Byg udfører vi fag-, hoved- og totalentrepriser for blandt andet hoteller, boligselskaber og ejendomsinvestorer.

Fairway House 7. sal, Kontorindretning 1270 m2

Bygherre
K/S Niram Core Plus 2 c/o DEAS A/S
Arkitekt
RUNT ApS
Entrepriseform
Hovedentreprise
Entreprisesum
4,64 mil
Mere om projektet
Byggestyre
Runt ApS
Udført
2018
Sagsbeskrivelse
Ombygning af to tomme lejemål, som efter endt renovering, er sammenlagt til et lejemål på 1270m2. Tømrerarbejdet blev udført i egenproduktion. Nedrivning/bortskaffelse af byggematerialer. Opsætning af loftplader/vægge. Levering/montering af 3-stavs egelamelparket. Opsætning af HTH køkkener. Udskiftning af samtlige el-installationer. Tjek af eksisterende VVS-installationer. Ventilation/zoner tilpasset indretning.

Novo Nordisk, Bagsværd

Bygherre
Novo Nordisk
Arkitekt
Rambøll
Entrepriseform
Hovedentreprise
Entreprisesum
16,0 mil
Mere om projektet
Byggestyre
Rambøll
Udført
2018
Sagsbeskrivelse
Renovering af QC Lab bygning 4B og 4AM i Bagsværd. E02 – Nedrivning af taghus samt udskiftning af tag på bygning 4B for tekniske installationer/anlæg. E02A – Udskiftning af lette facader inkl. vinduer udført i Velfac partier. E03 – Levering/montering af indvendige vægge. Diverse malerarbejde og opsætning af Ecophon lyddæmpende lofter. Isætning af døre/glasvægge samt montering af fast inventar samt beklædninger.

CPH Business House

Bygherre
CPH Business Park A/S
Arkitekt
RUNT ApS
Entrepriseform
Storentreprise
Entreprisesum
5,2 mil
Mere om projektet
Byggestyre
RUNT ApS
Udført
2017-2018
Sagsbeskrivelse
Arbejdet bestod af ombygningen af to kantiner med en kapacitet på i alt 508 spisepladser fordelt på 368 spisende. Ny-indretning af indgangspartier, centergang, mødelokaler elevatorforrum, trappeskakte samt 2. sal og gang. Tømrerarbejdet blev udført i egenproduktion og udgjorde ca. 3/4 dele af entreprisen.

Novo Nordisk, Måløv

Bygherre
Novo Nordisk A/S
Arkitekt
Rambøll
Entrepriseform
Hovedentreprise
Entreprisesum
25,0 mil
Mere om projektet
Byggestyre
Rambøll
Udført
2016-2017
Sagsbeskrivelse
På OLP byggeriet for Novo Nordisk i Måløv har vi stået for lukningsentreprisen, primært bestående af hele klimaskærmen, herunder skalmuring, renrum, døre, vinduer og facadepartier (med og uden automatik), levering og montering af Parocelementer, tagdækning m.v.. Inde i bygningen har vi desuden stået for opførelsen af mere end 2000 m2 porebeton vægge i tæt samarbejde med de fremskredne installationsfag.

Axelborg

Bygherre
DLG a.m.b.a. Axelborg
Arkitekt
VETZ Byggerådgivning
Entrepriseform
Hoved/totalentreprise
Entreprisesum
5,04 mil
Mere om projektet
Byggestyre
Combi Byg A/S
Udført
2015
Sagsbeskrivelse
Vi har udført en indretning efter bygherrens ønske, og herfra projekteret ventilation, El, vægge lofter og gulve i samarbejde med arkitektfirmaet VEZT Byggerådgivning. Der er i renoveringen taget skyldigt hensyn til de ”gamle” indretninger, alle paneler på vægge er blevet genskabt ligesom, det er de eksisterende døre vi har ombygget, så det samlede udtryk fremstår som resten af bygningen.

Rambøll

Bygherre
Rambøll Danmark A/S
Entrepriseform
Hovedentreprise
Entreprisesum
2,2 mil
Mere om projektet
Byggestyre
Rambøll Danmark A/S
Udført
2012
Sagsbeskrivelse
Ombygning af kontorlokaler.

Hotel Hilton

Bygherre
Hotel Hilton
Entrepriseform
Fagentreprise
Entreprisesum
2,0 mill
Mere om projektet
Udført
2012
Sagsbeskrivelse
Renovering af 120 badeværelser samt toiletter i lobbyen. Alt murer, tømrer/snedker & VVS arbejde er udført i egenproduktion.

Fairway House, Reception og foyer

Bygherre
K/S Niram Core Plus 2 c/o DEAS A/S
Arkitekt
RUNT ApS
Entrepriseform
Hovedentreprise
Entreprisesum
165.000
Mere om projektet
Byggestyre
RUNT ApS
Udført
2016
Sagsbeskrivelse
Foyer og reception – opsætning af lamelparketvæg, montering af egetræslysninger, montering af lodretstående gulvbrædder. De- samt genmontering af loft ved gipsvæg. Levering og montering af ny gipsvæg samt fodpaneler.

AB Sankt Annæ Gården

Bygherre
Universal Music, UM.
Arkitekt
RUNT ApS
Entrepriseform
Hovedentreprise
Entreprisesum
6,4 mil
Mere om projektet
Byggestyre
RUNT ApS
Udført
2016-2017
Sagsbeskrivelse
Efter arkitektens ønske skulle indretningen være i ”rå” New Yorker stil og der er blandt andet blevet udført og opført kontorceller i gipsvægge, speciel designet stålrammedøre, glaspartier og radiatorskjulere samt nye køkkener.

Borgervænget 7, Kontormiljø

Bygherre
IMT Region Hovedstaden
Arkitekt
Tegnestuen E
Entrepriseform
Hovedentreprise
Entreprisesum
6,2 mil
Mere om projektet
Driftchef
Steffen Brix
Udført
2015-2016
Sagsbeskrivelse
Ombygning af kontormiljøet: Nedtagning af inventar/døre/gipsvægge/lofter. Opmuring af indervægge/udmuring af dørhuller/flisebelægning samt udstøbning af gulv. Opsætning af gipsvægge/glasvægge/akustiklofter/døre. Udskiftning af rytterlys. Forberedelse af undergulv. Levering/montering af køkken samt nye VVS- og elinstallationer. Diverse malearbejde. Alt tømrer- og murerarbejde blev udført i egenproduktion.

Borgervænget 7, Kantinen

Byggeherre
IMT Region Hovedstaden
Arkitekt
Tegnestuen E
Entrepriseform
Hovedentreprise
Entreprisesum
3,0 mil
Mere om projektet
Byggestyre
Tegnestuen E
Udført
2014
Sagsbeskrivelse
Udvidelsen og ombygning af kantinen.