Renovering

Vi udfører renoveringsopgaver som både fagentrepriser og hovedentrepriser. Fælles for dem alle, er en stor håndværksmæssig stolthed, og en sikker forståelse for balancen mellem fornyelse og bevaring.

Farum Svømmehal, Farum

Bygherre
Furesø Kommune
Arkitekt
SWECO
Entrepriseform
Storentreprise A - Klinkeentreprisen
Entreprisesum
6,5 mil
Mere om projektet
Byggestyre
SWECO
Udført
2019
Sagsbeskrivelse
Renovering af 50 meter bassin inkl. hæve-/sænkebund og renovering af soppebassin. Opgaven omfattede: Byggeplads etablering/indretning samt drift/vedligehold. Opskæring af fuger op mod bagside plint/op mod RF-stål i overløbsrende m.v. Vådsandblæsning, opretning, vandtætningsmembran, klæber, klinker, cementér fuge samt elastiske fuger vedbassinvæg/bund+H/S-bro. Epoxyfuge (soppebassin). Rengøring+afrigning.

Ribegade, København Ø

Bygherre
ROT 8 ApS
Entrepriseform
Hovedentreprise
Entreprisesum
10,8 mil
Mere om projektet
Byggestyre
Bonum Development
Udført
2018-2019
Sagsbeskrivelse
Etablering af 4 stk. tagboliger på tørloftet oven på eksisterende boligejendom med levering/montering af nye elevatorer placeret i de eksisterende bagtrapper. Alle 4 boliger er komplet indrettet inkl. køkkener og bad. Etablering af ca. 540 m2 Københavnertag. Altaner monteret mod gårdsiden. 10 stk. kviste etableret mod gade. I de 4 tagboliger etableres separate genveksanlæg. I de eksisterende 20 lejligheder udskiftes stigestrenge og radiatorer.

Rosenlund

Bygherre
Danish Real Estate Investment ApS
Arkitekt
Lars Gitz Architects
Entrepriseform
Hovedentreprise
Entreprisesum
10,1 mil
Mere om projektet
Byggestyre
Tvede Rådgivende Ingeniører
Udført
2014
Sagsbeskrivelse
Renoveringen omfattede afstivning af bygningen samt ændring af facade med tilhørende behandling, vindues og dør huller, tagkonstruktion med nyt tegltag og opførsel af skorstene. Ændringer af kloak samt dræn med pumpebrønde til sort spildevand. Renovering og ændringer af kældernedgange samt hovedtrapper med beton vanger og genbrugs sten. Total istandsættelse af gulve/vægge/lofter/køkken og badeværelser. Afrensning af synlige bjælker.

Villa Olga

Bygherre
Ejendomsselskabet Dr. Olgasvej 18 ApS
Arkitekt
Spacefac Arkitekter
Entrepriseform
Hovedentreprise
Entreprisesum
16,3 mil
Mere om projektet
Byggestyre
Søren Stæremose
Udført
2016-2017
Sagsbeskrivelse
Total renovering og ombygning af eksisterende ejendom samt etablering af fem nye townhouses inkl. parkeringskælder. Villa Olga består at det oprindelige hovedhus, som blev ombygget til tre lejligheder, fordelt på stue, 1., og 2. sal. 2. sals lejligheden har desuden adgang til stor privat tagterrasse på 18 m2.

Den Danske Filmskole

Bygherre
Den Danske Filmskole
Entrepriseform
Hovedentreprise
Entreprisesum
0,9 mil
Mere om projektet
Byggestyre
Combi Byg
Udført
2018
Sagsbeskrivelse
Industrikøkken på Den Danske Filmskole, hvor vi har udført følgende: ny kloak, nyt vand og el, opsat nye vægfliser samt lagt nyt epoxygulv.

Hillerødgade Svømmehal

Bygherre
Københavns Kommune
Entrepriseform
Hovedentreprise
Entreprisesum
2,8 mil
Mere om projektet
Ingeniør/byggestyre
Hundsbæk & Henriksen
Udført
2018
Sagsbeskrivelse
Byggesagen omhandlede en større gennemrestaurering af bassin og delvis renovering af promenadedæk herunder nedbrydning, beton- og klinkearbejder.

Storkevænget, Holte

Bygherre
Privat bygherre, Anne og Lars Cordt
Arkitekt
Friis & Moltke A/S
Entrepriseform
Hovedentreprise
Entreprisesum
7,5 mil
Mere om projektet
Byggestyre
Friis & Moltke A/S
Udført
2015-2016
Sagsbeskrivelse
Tilbygning til eksisterende villa samt ombygning/udvidelse af kælder samt spisestue i stueetagen. Etablering af køkkenalrum i tilbygningens stueetage samt tilbygning til kælder, der indeholder værksted, baderum samt opholdsrum. Etablering af kloak i terræn samt støttemur i beton. Udfor tilbygningen anlægges fliseterrasse inkl. trappe mellem øvre/nedre niveau. Øst for huset etableres betontrapper/ramper samt mindre terrasse.

Nørrebrohallen

Bygherre
Københavns Kommune
Arkitekt
PLH Arkitekter
Entrepriseform
Hovedentreprise
Entreprisesum
2,6 mil
Mere om projektet
Byggestyre
PLH Arkitekter
Udført
2016
Sagsbeskrivelse
Hovedopgaven omfatter byggeplads, nedrivning af eksisterende tribune, ny hovedtribune, indretning af depotrum, indretning af handicap siddepladser.

Ganløse Friluftsbad

Bygherre
Egedal Kommune
Ingeniør
Hundsbæk & Henriksen A/S
Entrepriseform
Hovedentreprise
Entreprisesum
1,5 mil
Mere om projektet
Byggestyre
Hundsbæk & Henriksen A/S
Udført
2019
Sagsbeskrivelse
Renoveringen af Ganløse Friluftsbad omhandlede: Afmontering af eksisterende fliser, gribekanter og fliser ved overløbsrender, plinte, vægge, trapper, m.m. samt afrensning af bassinoverflade ved sandblæsning. Den eksisterende epoxymaling blev afrenset, hvorefter der blev monteres nye fliser på vægge og i bund samt monteret nye overløbs render.

Rødovre Stadionhal

Bygherre
Rødovre Kommune
Entrepriseform
Hovedentreprise
Entreprisesum
4,0 mil
Mere om projektet
Byggestyre
S.E Brockhus
Udført
2013
Sagsbeskrivelse
Tagrenovering af 1600 m² sportshal. Projektet omhandlede nyt ståltag, indvendig loftbeklædning, strålevarme, el-installationer, ventilationsanlæg samt zinkarbejder.

Hotel Clarion

Bygherre
CPH Lufthavn
Ingeniør
Moe
Entrepriseform
Hovedentreprise
Entreprisesum
0,4 mil
Mere om projektet
Byggestyre
Combi Byg
Udført
2018
Sagsbeskrivelse
Ombygning af herretoiletter på Clarion Hotel.

Skovmindevej

Bygherre
Privat bygherre
Arkitekt
Arkitekt Mikkel Thorvald Madsen
Entrepriseform
Hovedentreprise
Entreprisesum
3,0 mil
Mere om projektet
Byggestyre
Tvede Rådgivende Ingeniører
Udført
2012
Sagsbeskrivelse
Hovedrenovering af villa. Alt murer, tømrer/snedker & VVS arbejde er udført i egenproduktion. Projektet omfattede opsætning af gipsvægge, indvendigt snedkerarbejde, gulve, lofter, ventilation. Samt diverse stål, murer, el- VVS- og blikarbejder.

Tesch Allé

Bygherre
Mette Treppendal og Michael Bruun
Entrepriseform
Hovedentreprise
Entreprisesum
3,9 mil
Mere om projektet
Byggestyre
Bolius, Byggeherrerådgiver
Udført
2015
Sagsbeskrivelse
Hovedentreprise dækker over følgende: Opbygning af fundament. Terrasse belægning. Etablering af nye vindueshuller og isætning af vinduer og døre. Lofter. Pudsning af indvendige og udvendige vægge. Lægning af gulve samt etablering af gulvvarme.

Teglporten Aktivitetscenter

Bygherre
Rudersdal kommune
Arkitekt
BBP Arkitekter
Entrepriseform
Fagentreprise, Tømrer- murer og VVS
Entreprisesum
5,5 mil
Mere om projektet
Ingeniør
Tvede Rådgivende Ingeniører
Udført
2015
Sagsbeskrivelse
Ombygning af Teglporten - et aktivitets- og genoptræningscenter for borgere i Rudersdal kommune, Birkerød by.

AB Valdemarsgade 83-85

Bygherre
AB Valdemarsgade
Entrepriseform
Hovedentreprise
Entreprisesum
1,1 mil
Mere om projektet
Byggestyre
Falkon A/S Rådgivende Ingeniører
Udført
2015
Sagsbeskrivelse
Udskiftning af 128 stk. vinduer, hvor mørtelfugerne blev udført efter Rådvad princippet.